Doorhub Terms & conditions

Hello, and welcome to Doorhub. Please read our Terms and Conditions of Use ("Terms") and Privacy Policy carefully because they affect your legal rights, including an agreement to resolve any disputes that may arise between us by arbitration on an individual basis instead of by class actions or jury trials. We hope you're sitting comfortably and listening to some great music.

Here we go…

Introduction

Thanks for using our service ("Services"). The Services are provided by ("Doorhub"), located at Vestergade 39 A, 1. 5000, Odense C.

By using our Services, you are agreeing to these terms. Please read them carefully.


1 Leveringsaftalens formål

Parterne vil under de nedenstående betingelser, tydeliggøre opdelingen af samarbejdets omfang.

1.1 Leveringsaftalen omfatter et samarbejde omkring sammedagsleveringer af partnerens ydelser, som måtte blive bestilt via API, hjemmeside eller app, som Doorhub opererer med.


2 Leveringstjenesten

Doorhub er en on-demand leveringstjeneste, der har udviklet egen teknologi til at behjælpe partnere med levering af produkter og tjenester.

2.1 Doorhub tilbyder at levere bestillinger på vegne af partneren, via Doorhubs kurér partnere. Doorhub tilstræber sig at levere bestillingerne inden for den estimerede leveringstid.

2.2 Doorhub fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse af levering, i tilfælde af Force Majeure, eksempelvis, ved demonstrationer, trafikuheld, krig, politiske reguleringer, og andet der måtte være uden for den kontrol Doorhub har.

2.3 Bestillinger leveret via Doorhub, anses først som leveret når kurér partneren har notificeret herom via brug af app, dermed vil både modtageren af pakken have kvitteret for modtagelsen, samt afsenderen modtage en bekræftelse på bestillingen er leveret.

2.4 Når en bestilling modtages gennem Doorhubs systemer, modtager kunden SMS notifikation omkring leveringstiden. Kunde bliver notificeret gennem SMS om det videre forløb ved løbende opdateringer om
-leveringstiden, og processen herfor.


2.4.1 Kunde vil modtage et link (via SMS) til at følge kurér partnerens tur via ”livetracking” (følge kurér partnerens rute via et kort), heri vil også fremgå den estimerede leveringstid.

2.5 Såfremt kunden ikke er hjemme og/eller tilstede på leveringsadressen har kurér partneren retten til at levere til nabo, mod at nabo afgiver informationer som, navn, telefon nummer og signatur på modtagelsen af bestillingen.

2.5.1 Såfremt nabo ikke ønsker og/eller ej er tilstede på leveringsadressen forbeholdes kurér partneren retten til at levere bestillingen ved leveringadressen mod angivelse af at ordren er leveret uden modtagelse af kunde, samt at fotografere bestillingen på leveringsadressen. Doorhub og kurérpartneren fraskriver sig ethvert ansvar for pakken efter leveringen heraf.

2.6 Bestillingens værdi og størrelse

2.6.1 
Vilkår for bestillinger leveret via Doorhub har sine bestemmelser, som til enhver tid kan findes på Doorhubs platforme. 


2.6.2 Doorhub fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for pakkens indhold, og har forud defineret, pakkernes indhold altid skal overholde gældende lovgivning.

2.6.3 Varer der ikke må leveres via Doorhub er blandt andet følgende:
• Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, våben, narkotika, ammunition mv.
• Alle former for dyr, eksempelvis katte, hunde mv.

2.7 Returlevering
Efter kvittering på modtagelse af bestillingen, modtager kunden samtidig link til bestilling af retur levering. Heri indsætter kunden ordrenummer (et nummer kunden modtager fra Doorhub), hvori kurér partneren vil afhente bestillingen og levere bestillingen tilbage til Partneren.

2.7.1 Gyldigheden af om leveringen angives af Partneren, efter udløb af retur leveringen kan Doorhub ikke stilles til ansvar for retur levering. For retur leveringen gælder i øvrigt Doorhubs gældende priser.

2.8 Afbestilling Såfremt at Partneren ønsker at annullere bestilling, skal dette senest ske fem (5) minutter efter afgivelsen af bestillingen, såfremt tiden overskrides forbeholder Doorhub sig til at tilbageholde betalingen for bestillingen.


3 Priser og gebyrer

3.1 Priserne på Doorhubs tjenester er altid tilgængelige for Partneren på Doorhubs hjemmeside og app.

3.1.1 Doorhub forbeholder sig retten til at ændre priser og vilkår uden videre samtykke fra Partneren. Såfremt der sker prisændringer, vil disse fremgå på Doorhubs platforme.

3.2 Doorhub sender faktura ugentligt (medmindre andet er aftalt med Partneren), beløbet trækkes på Partnerens betalingskort, for ugen der er gået.

3.3 
Doorhub forbeholder sig retten ved manglende betalinger, at lukke for Partnerens konto, indtil udestående er betalt.3.3.1 Ved manglende betalinger har Doorhub ydermere retten til at sende Partneren i inkasso, såfremt betalingen udebliver mere end 10 dage. Dette vil automatisk igangsætte én proces med rykkergebyr og yderligere administrationsgebyrer, indtil betalingen forfalder.


4 Ansvarsfraskrivelse

5.1 Doorhub er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskade, blandt andet tab af forventet avance eller besparelse, tab af data, eller omkostninger i forbindelse med retablering af goodwill.

5.2 Partneren skal holde Doorhub skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod Partneren, og som udspringer af Partnerens manglende eller mangelfulde indpakning af bestillingen, manglende overholdelse af almindelige betingelser for denne aftale.

terms